Moderátor:
Pavla Čechová

Televizní noviny 6. prosince 2019