Moderátor:
Jitka Kurellová

Televizní noviny 7. února 2020